close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس متفرقه


آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازديد آخرين ارسال
[Forum_Post_Title] [Forum_Post_Count_Answer] [Forum_Post_Hit] [Forum_Post_Last_Author]
صفحه اول انجمن | ثبت نام در انجمن | ورود به پنل کاربری

ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻣﺸﻌﻠﻰ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ , ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻭﻱ؟ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﺮﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶ، ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﺎﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻢ, ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻴﺎﺷﯽ ﺩﺭﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯﺟﻬﻨﻢ.

1قلبم بوی کافورمیدهد.شب به شب درآن مرده شورهاآرزویی راغسل و کفن میکنند.

6مدت هآست تنهآ چیزى که مرآ یآد تو مى اندآزد
طعنه هآى دیگرآن است…
شآید اگر این “دیگرآن” نبودند،
تو
زودتر از اینها
برآى من، مرده بودى!

2گاهی حس میکنم روی دست خدا مانده ام.. خستش کردم،!
خودشم نمیدونه با “من” چیکار کنه!!

1جنوب است...جایی ک تنها هامی ان خورشید است ک او هم محبت کردن را بلد نیست....اینجا مردم گرگند اما گرگ صفت نیستند.....اینجا مردم روی پای خود ماندن را خوب بلدند....اینجا مردم با مشکلات کنار نمی ایند انها را کنار میزنند....اینجا کسی نیشو کنایه زدن بلد نیست اما پاسخ ان را ب خوبی بلد است....اینجا مردمی دوست داشتنی دارد اما کسی انها را دوست ندارد....اینجا....اینجا....اینجا....اینجا بهشتیست در جهنم...

4پادشاهی دریک شب زمستانی درکاخ به یکی ازنگهبانان برخورد،گفت:سردت نیست؟گفت:عادت دارم شاه گفت:میگم برات لباس گرم بیارن شاه فراموش کرد،صبح جنازه نگهبان راپیداکردندکه روی دیوارقصرنوشته بودمن به سرماعادت داشتم وعده لباس گرمت مراازپای درآورد....

1گنجشکی به خدا گفت؟ لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگیم سر پناه بی کسیم بود، طوفان تو آن را از من گرفت! کجای دنیای تورا گرفته بودم؟... خدا درجواب گفت: ماری در راه لانه ات بود تو خواب بودی باد را گفتم لانه ات را واژگون کند آنگاه تواز کمین مار پر گشودی. چه بسیار بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخواستی... مردي در حالي كه به قصرها و خانه هاي زيبا مينگريست به دوستش گفت: وقتي اين همه اموال رو تقسيم ميكردن ما كجا بوديم. دوست او دستش رو گرفت و به بيمارستان برد و گفت.: وقتي اين بيماريها رو تقسيم ميكردن ما كجا بوديم!!!! خدايا واسه داده ها و نداده هات شكر..

smsبعضی اه هاراهرچقدرهم که ازته دل بکشی بازهم سینه ات خالی نمی شودکاش میدانستی امروزسینه من پراست ازان اه ها

smsشکسته ام...
ولی اشک نمی ریزم!
پنهان شده ام پشت لبخندی که "درد" دارد،

smsزمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند. گوشت بدنش را می کند و میداد جوجه هایش بخورند. زمستان تمام شد و کلاغ مرد! اما بچه هایش نجات پیدا کردند و گفتند :آخی! خوب شد مرد... راحت شدیم ازین غذای تکراری! اینست واقعیت تلخ روزگار ما.‌.

sMsغمگینم... همانند جوانی که لحظه ی اعدام... به گریه مادرش می خندید... خاطرش آمد مادرش در بچگی اش گفته بود... خنده ات آرامم میکند پسرم...

smsﻣﻦِ ﺑﯿــــﭽﺎﺭﻩ ﻣـــﺪﺕ ﻫـــﺎﺳﺖ ﮐــــﺴﯽ ﺭﺍ
ﻣﺨـــــﺎﻃﺐِ
ﺷﻌـﺮﻫﺎﯾﻢ ﮐــــﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﮐـــﻪ ﺧــــــﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻏــــــﺎﯾﺐ
ﺍﺳـــــﺖ !
ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﮎ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺣﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺮﺍﻧﻢ !
ﺍﻣﺎ …
ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺩﺭﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ؟
ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻗﻄﺎﺭ، ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ، ﮐﺸﺘﯽ ؛
ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ؟
ﺷﺪﯼ ﺧﻠﺒﺎﻥ ، ﻣﻠﻮﺍﻥ ، ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮﺭﺍﻥ
ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺑﺨﻮﺭ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﯽ
ﺁﻗﺎ ﺷﯿﺮﻩ ﺑﺸﯽ . . . ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻃﻼ ﺑﺸﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﻫﻢ ﺣﺘﯽ
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯼ ﻧﺘﺮﮐﯿﺪﻩ ﺍﻡ …

smsﺧﺪﺍ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ . . . . . . ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷﮕﻔﺘﻢ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ!…؟

smsخـــدايــــا . . ايــــن خـر شـيــــطــون رو بــــزن چــــلاق کــن !.. تـا مـن ديــگــه ســوارش نــشـم !!

smsﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ والنتیانﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ...
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ...
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ..!
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺭﻭﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭک.(یاس)

sMsسلامتی دختری که تو سرما و زیر بارون کت پاره وکهنه ی عشقش رو با بخاری گرم ماشین مدل بالا عوض نکرد.!

smsيه سگ اينجور فكر ميكنه: اين آدم بهم غذا ميده،نازم ميكنه،دوسم داره،حتمأ خداست! يه گربه اينجور فكر ميكنه: اين آدم بهم غذا ميده،دوسم داره،نازم ميكنه،حتمأ من خدا هستم! به اين ميگن گربه صفتى...!;-)

smsبایدبازیگرشوم...آرامش رابازی کنم...بازبایدخنده رابه زور بر لبهایم بنشانم...بازبایدمواظب اشک هایم باشم تادرچشمانم حلقه نزنند...بازهم همان تظاهر همیشگی:خوبم...!!!

smsشب است کلنجار میروم با خود،با دلتنگی هایم،با قلب له شده ام،با غرور شکسته ام،سراغش را بگیرم، نگیرم،بگیرم،نگیرم،......نزدیک صبح است دل را به دریا زدم. 'مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد'.......!!!!!

smsمیدونی پشت چشمهای لیلی چی نوشته بود؟ نفرین برجهانی که غمش قسمت ما شد...

smsترکه میره جنگ میشه فرمانده داداشش شهید میشه با بیسیم بهش میگن لااقل جنازه داداشتو برگردون عقب میگه اینا همشون داداشای من هستن کدومشونو بیارم ؟آره !!! !!اینبار جوک نبود!!!!!!!!!اون تركه شهيد مهدى باكرى بود فارس،، نژاد پرست نیست(مگه کوروش نژاد پرست بود؟)رشتی بی غیرت نیست(مگر میرزا کوچک خان بی غیرت بود_لر هالو نیست(مگه لطف علی خان يا آريوبرزن هالو بود؟ترک زبان عر عر نمی کنه(مگه شهریار عر عر می کرد؟قزوینی همجنس باز نیست(مگر علامه دهخدا همجنس باز بود؟) خراسانی بادیه نشین و بدوی نیست(مگر دکترشریعتی بادیه نشین بود؟بلکه اینان ستونهای ایرانند.

smsپسر بودن يعني ............. بي پول عاشق نشي پسر بودن يعني .............. حرفايي که ميمونه تو دل. پسر بودن يعني .............. " مرد که گريه نميکنه" پسر بودن يعني .............. اشکهات رو يابالش بايدببينه يادوش حمام. پسر بودن يعني .............. فريادت رو توي پک هاي سيگار بزني. پسر بودن يعني .............. تکيه گاه بودن و تکيه گاه نداشتن. پسر بودن يعني ... بیخیال داداش ...

smsبه سلامتی دخترک ۶ ساله که سرطان داشت پای اتاق عمل باچشمای لرزون ب پرستار نگاهی کردو گفت…: مامان و بابام پول ندارن میشه قبل عمل بمیرم؟ خدایا همه بیمارا شفا بده(آمين)

خدایا...! من به هر تحقیری که شدم باصدای بلندخندیدم، نامم راگذاشتندباجنبه!! بی آنکه بدانند، خندیدم تاصدای شکستن قلبم را نشنوند...!

ببار باران... من سفرکرده ای دارم ک فراموش کرده ام پشت سرش آب بریزم...*

بی طاقتی عادت آن روزهایت بود!این روزهابرای گرفتن خبری از من عجب صبور شده ای...

بی طاقتی عادت آن روزهایت بود!این روزهابرای گرفتن خبری از من عجب صبور شده ای...

روی قلبی نوشته بود "شکستنی است مواظب باشید " من روی قلبم نوشتم "شکسته است راحت باشید "

اگه روزی داستانم را نقل کردی بگو: بی کس بود اما کسی را بی کس نکرد تنها بود اما کسی رو تنها نذاشت دلشکسته بود اما کسی رو نشکست کوه غم بود اما کسی رو غمگین نکرد شاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست...

مترسک گفت:تو گواه باش که مرا برای ترساندن آفریدند...اما من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد...

تعداد صفحات : 7